Privaatsus

TEIE PRIVAATSUS JA TURVALISUS

Kuna teie privaatsus on meie jaoks oluline, oleme koostanud selle privaatust ja turvalisust käsitleva avalduse, et saaksite paremini mõista, kuidas Field-Target pood teie isiklikke andmeid kasutab ja kaitseb. Palun võtke aega, et see lehekülg üle vaadata, ning kui teil tekib küsimusi või muresid, siis teatage meile nendest e-posti aadressile teh@field-target.ee. Privaatsusavaldus on hõlpsasti kättesaadav iga veebilehe allservas.

PRIVAATSUSPÕHIMÕTETE RAKENDUSALA
ANDMETE KOGUMINE
KUIDAS ME TEIE ANDMEID KASUTAME
KELLEGA ME TEIE ANDMEID JAGAME
LASTE PRIVAATSUS
TEIE PRIVAATSUSEELISTUSTE VALIK
JUURDEPÄÄS OMA ISIKLIKELE ANDMETELE
KUIDAS ME TEIE ANDMEID KAITSEME
MUUDATUSED PRIVAATSUSAVALDUSES

PRIVAATSUSPÕHIMÕTETE RAKENDUSALA

Käesolev privaatsusavaldus kehtib vaid shop.field-target.ee domeeni veebilehtedel ja Megastar AS-le kuuluvatel veebisaitidel, millel on link antud avalduse kohta.

Field-Target poe veebilehel võib olla teie töö ja teabe hankimise hõlbustamiseks linke kolmandate isikute veebilehtedele. Field-Target pood ei kontrolli neid veebilehti ega nende privaatsustavasid, mistõttu  ei laiene käesolev privaatsusavaldus isikuandmetele, mida te otsustate anda kolmandatele isikutele või mida nemad koguvad teie kohta. Soovitame teil enne isikuandmete edastamist tutvuda vastava ettevõtte privaatsuspoliitikaga.

Lisaks võime oma veebilehele lisada suhtlusmeediumi funktsioone, mis võimaldavad teil jagada Field-Target poe teavet sotsiaalvõrgustikes ja suhelda Field-Target poega eri suhtlusmeediumi veebilehtedel. Kirjeldatud võimaluste kasutamisel võidakse funktsioonist sõltuvalt teie isikuandmeid koguda või jagada. Potentsiaalselt jagatava teabe mõistmiseks soovitame teil tutvuda kasutatavate suhtlusmeediumi veebilehtede privaatsuspoliitikaga.

ANDMETE KOGUMINE

Teie vajaduste ja huvide paremaks mõistmiseks ning teile parema teenuse pakkumiseks kogub, lõimib ja kasutab Field-Target pood isikuandmeid, esitades teile kohase teate, võttes aluseks teie nõusoleku ning registreerides andmetöötluse andmekaitseasutuses (juhul kui see on nõutav). Näiteks kui te tellite tooteid, esitate teabepäringu või registreerite ennast, küsime teilt isikuandmeid nende tehingute sooritamiseks. Nendel lehtedel võime teil paluda meile avaldada selliseid kontaktandmetest nagu nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress, finantsandmeid nagu krediitkaardi number ning muid isikuandmeid , sh kasutajatunnused ja paroolid, toodete ja teenuste eelistused ja kontaktteabe eelistused.

Kui postitate, kommenteerite või jagate isiklikku teavet Field-Target poe avalikel lehekülgedel või suhtusvõrgustikus, siis arvestage, et edastatud isiklikku teavet saavad lugeda, vaadata ja koguda kõik selliste lehetede külastajad, kes võivad teie teavet kasutada teiega kontakteerumiseks, soovimatute sõnumite saatmiseks või muul eesmärgil, mille üle puudub teil ja Field-Target poel kontroll. Field-Target pood ei vastuta isikuandmete eest, mida te sellistel lehtedel levitate.

Lisaks teie poolt avaldatud teabele võib Field-Target pood koguda automaatsete andmekogumisvahendite (veebimajakad, küpsised, manusveebilingid jt teabekogumise vahendid) abil teavet ka siis, kui külastate Field-Target poe veebilehte. Nimetatud vahendid koguvad teatavat suhtlusteavet, mida teie brauser saadab veebilehele, nagu brauseri tüüp ja keel, pöörduste kellaajad ja veebisaidi aadress, millelt te tulite Field-Target poe veebilehele. Need vahendid võivad ka koguda teavet teie internetiprotokolli (IP-) aadressi, klõpsamisharjumuste kohta (s.t milliseid lehti vaatate, linke klõpsate ja muid Field-Target poe veebilehtedega seotud tegevusi teete) ning tooteteavet.

KUIDAS ME TEIE ANDMEID KASUTAME

Field-Target pood kasutab ja töötleb andmeid teie vajaduste ja huvide paremaks mõistmiseks, mis võimaldab järjepidevalt pakkuda teile isikupärastatud kogemust. Näiteks võib Field-Target pood kasutada teie andmeid selleks, et:

 • aidata teid tehingu või tellimuse sooritamisel;
 • ennetada ja tuvastada turvalisusohte, pettusi ja teisi kuritahtlikke toiminguid;
 • suhelda teiega seoses toodete ja teenustega;
 • pakkuda teenuseid ja tuge;
 • teatada uutest teenustest ja soodustustest;
 • teha isikupärastatud soodustusi;
 • valida teile edastatavat materjali;
 • isikupärastada mõned Field-Target poe veebilehed;
 • analüüsida turunduskampaaniaid ja reklaame;
 • anda teile võimalus osaleda uuringutes ning
 • võtta teiega ühendust Field-Target poe toodete või teenuste osas.

Krediitkaarditeavet kasutatakse ainult maksete töötlemiseks ja pettuste vältimiseks. Field-Target pood ja meie finantsteenuste pakkujad kasutavad krediitkaarditeavet ja delikaatseid isikuandmeid ainult krediidiandmise otsustamise eesmärgil ning sellist teavet ei säilitata kauem, kui see on vajalik vastava teenuse osutamiseks, välja arvatud juhul, kui te ise palute meil säilitada oma krediitkaarditeavet edaspidiste ostude tegemiseks.

KELLEGA ME TEIE ANDMEID JAGAME

Field-Target pood hoiab teie isiklikud andmed konfidentsiaalsed. Me ei avalda teie isiklikke andmeid ühelegi kolmandale osapoolele ega teistele, kellel neid pole vaja teada, välja arvatud teatud olukordades. Alljärgnevalt on kirjas eriolukorrad, mille puhul Field-Target pood võib teie isiklikke andmeid jagada.

 • Teatud meie töötajad, iseseisvad töövõtjad ja teenusepakkujad võivad omada ligipääsu teie isiklikele andmetele, et pakkuda terviklikke tooteid, teenuseid ja kliendilahendusi. Neil töötajatel ja töövõtjatel lasub konfidentsiaalsuse ja turvalisuse tagamise kohustus ning nad ei tohi kasutada Field-Target poe poolt saadud teavet muul otstarbel kui Field-Target poele teenuste osutamiseks. Nende teenusepakkujate loetelus on näiteks krediitkaarditöötlejad ja kaubasaadetiste kohaletoimetajad.
 • Enne teie siklike andmete avaldamist muudel eesmärkidel, hangime me teilt selleks esmalt loa, näiteks e-posti  teel või muul viisil.
 • Field-Target poe õiguste ja varade, sealhulgas veebisaitide, kaitsmiseks.
 • Samuti võime me teie isiklikke andmeid jagada õigusabipalvete, kohtumääruste ja muude juriidiliste toimingute tarvis või kui me usume, et andmete avaldamine on vajalik ebaseadusliku tegevuse, pettuse, teile ja teistele osaks saava füüsilise ohu, riikliku turvalisuse ohu või muul viisil kehtivatest seadustest või määrustest lähtuvaks uurimiseks, ennetamiseks või reageerimiseks.

Välja arvatud eelnimetatud juhtudel, ei avalda Logitech teie isiklikke andmeid ilma teie selgesõnalise nõusolekuta ühelegi kolmandale osapoolele, kaasa arvatud reklaamijatele. Lisaks ei jaga, kauple, rendi ega muul moel avalikusta Logitech teie isiklikke andmeid, Logitech´i e-posti aadresside loendeid ega postiaadresside loendeid kolmandatele osapooltele nende äri edendamise eesmärkidel.

LASTE PRIVAATSUS

Field-Target pood ei kogu teadlikult andmeid alla 13-aastaste lastelt ega käsitle alla 13-aastasi lapsi oma veebisaitide sihtrühmana. Soovitame vanematel ja eestkostjatel aktiivselt osaleda oma laste võrgutegevustes ja -huvides.

TEIE PRIVAATSUSEELISTUSTE VALIK

Field-Target pood pakub teile võimalust saada mitmesugust meie tooteid ja teenuseid täiendavat teavet tellitud infovahetuse kaudu. Tellitud infovahetus on e-postiga saadetavad uudiskirjad, mille te võite otseselt tellida või mille saamiseks andsite nõusoleku. Kui te soovite selliste materjalide saamise lõpetada, minge Field-Target poe veebilehele ja logige sisse oma kontosse. Oma tellimustele pääsete ligi MINU KONTO veebilehel.

Valik ei kehti teabevahetuse puhul, mis on seotud tellimuse täitmise, sooritamise, lepingute, klienditoe, toote ohutushoiatuse või muude administratiivsete ja toimingupõhiste teadetega, sest nende peamine eesmärk pole reklaam.

JUURDEPÄÄS OMA ISIKLIKELE ANDMETELE

Field-Target pood püüab tagada, et teie isikuandmed oleksid hoitud täielikena, ajakohastena ning korrektsetena. Field-Target pood võimaldab muuta või teha parandusi oma isiklikes andmetes igal hetkel.  Teie privaatsuse ja turvalisuse tagamiseks nõuame parooli ja kasutajatunnuse sisestamist enne, kui võimaldame juurdepääsu teie andmetele. Et kontrollida ja muuta Field-Target poele antud isikuandmeid, tuleb teil sisse logida ning minna MINU KONTO lehele või võtta ühendust Field-Target poe privaatsusosakonnaga.

KUIDAS ME TEIE ANDMEID KAITSEME

Field-Target pood suhtub teie usaldusse tõsiselt. Et vältida volitamata juurdepääsu või avalikustamist, säilitada andmete täpsus ja tagada kohane teabe kasutamine, rakendab Field-Target pood kogutavate andmete kaitsmiseks asjakohaseid füüsilisi, tehnilisi ja administratiivseid protseduure.

Delikaatsete isikuandmete, sh krediitkaardiandmete kogumisel või edastamisel kasutame erinevaid turvatehnoloogiaid ja protseduure, et aidata kaitsta teie isiklikku teavet volitamata ligipääsu, kasutamise või avalikustamise eest. Teie poolt meile edastatavat isiklikku teavet hoitakse arvutisüsteemides, mis asuvad piiratud ligipääsuga hoonetes. Interneti vahendusel edastatavad konfidentsiaalsed andmeid (nagu krediitkaardi number või parool) on kaitstud krüpteerimise abil (näiteks SSL-protokolliga).

Krediitkaardinumbreid kasutatakse ainult maksete töötlemiseks ja mitte muudel eesmärkidel. Reaalajas toimuvateks maksetöötlusteks tellib Field-Target pood pettuste vältimise teenust. See teenus pakub teile ja Field-Target poele täiendavat turvalisust krediitkaardipettuste vältimisel ja teie finantsandmete kaitsmisel.

MUUDATUSED PRIVAATSUSAVALDUSES

Kui me muudame oma privaatsusavaldust, siis laeme uuendatud variandi sellele veebisaidile ja näitame ära muudatuste kuupäeva. Kui me teeme käesolevas privaatsusavalduses olulisi muudatusi, siis võime teid sellest ka muul viisil teavitada, saates selle kohta e-kirja või postitades teate meie kodulehele.

 

Uuendatud: jaanuar 2012

Kauplus avatud E-R 8:00-16:00

Asume Tallinnas aadressil Türi 6a (Megastar AS).

Vaata suuremat kaarti

Kontakt

+372 51 40 730
+372 60 16 027
order@field-target.ee

Twitter